Jari Ritsilä

Hyvinvointia Jyväskylään

Jyväskylä

Jyväskylän kehityksestä Jarin silmin

Jyväskylä terveyden edistämisen veturiksi

Jyväkylän jatkuvasti kasvavalle kaupungille on tärkeää, että kansalaisten hyvinvoinnista pidetään hyvää huolta. Sote -uudistuksen onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että terveyden edistämiseen panostetaan entistä enemmän. Terveyden edistämisen merkitys korostuu entisestään väestön ikääntymisen myötä. Kunnilla on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä erityinen rooli ja Jyväskylän vahvuudet mahdollistavat kansallisen veturin roolin ottamisen tässä. Tämä tarjoaa myös liiketoiminnan mahdollisuuksia ja Hippoksen sekä vanhan sairaalan alueen kehittämisen myötä tavoitteena tulee olla terveyden edistämisen osaamis- ja yritysklusteri.  

Jyväskylä on Suomen Oxford

Jyväskylä on koulutuksen kehto.  Tätä meidän tulee vaalia erityisesti ja kansallisesti korostaa. Jyväskylän tulee varmistaa oma paikkansa suurten ja kasvavien koulutuskaupunkien joukossa ja tänne tarvittaisiin kipeästi mm. lääkärikoulutus. Mielestäni Jyväskylä tulisi nähdä yhtenä avainpelurina kansallisen koulutus- ja innovaatioympäristöjen kehittämisessä.

Jyväskylästä yritysmagneetti

Jyväskylän kaupungin on panostettava vahvasti yritystoiminnan edistämiseen ja investointien houkuttamiseen alueelle. Yritystoiminnan vahvistuminen on ainoa reitti työllisyystilanteen parantumiseen ja talouden kohentumiseen. Jyväskylällä on mahdollisuuksia synnyttää ja ylläpitää yrittäjyyden kasvualustoja (esim. Kukkula ja Hippos), joissa alueellinen erikoistuminen valjastetaan houkuttelemaan sekä suuria yrityksiä että pk-yrityksiä alueelle.

Minä

Elämän tutkimusmatkailija Jyväskylästä

Hei! Olen 56-vuotias Savonlinnasta kotoisin ja Jyväskylässä jo 30 vuotta asunut elämän tutkimusmatkailija. Perheeseeni kuuluu vaimo ja kääpiövillakoira sekä kotoa jo omilleen muuttaneet kaksi lasta. Koulutukseltani olen kauppatieteiden tohtori ja kokemukseltani kehittäjä. Viime vuosina kaularangan välilevyongelmien myötä olen joutunut rajaamaan mielenkiintoisia tutkimus- ja kehittämistehtäväni. Tämä on tarjonnut toisaalta mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön ja autan lähiympäristöni ikäihmisiä arjen haasteissa ja kauppareissuja yhdessä tehden. Nykyinen tilanne avaa myös otollisen ajan myös aktiiviselle kuntatyöskentelylle ja vastuunotolle oman rakkaan kaupunkimme kehittämiseksi. Liikunta on ollut minulle tärkeä osa elämää lapsesta lähtien. Aikaisemmin juoksin Jyväsjärveä ympäri lähes päivittäin ja nykyisin kävelylenkit koirani kanssa suuntautuvat sinne usein.

Arvoni

Kristillisesti ja luontoa kunnioittaen

Elämäni perustuu kristillisille arvoille. Rakastan Jumalaa ja lähimmäisiä – välillä paremmin ja välillä huonommin siinä onnistuen. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. yhteisöllisyyttä, välittämistä, lähimmäisten auttamista sekä tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja anteeksiannon toteuttamista. Minä kunnioitan luontoa ja kestävän kehityksen edistäminen on minulle elintärkeä asia. Luonto merkitsee minulle elämän voimavaraa ja kävelylenkit koirani kanssa ovat oma ideariiheni. Hyvinvoivat perheet ovat mielestäni yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tukipilareista. Perheiden hyvinvoinnin vaaliminen tulee olla myös kuntien tehtävien kärjessä. Minulla on halu jatkuvasti oppia ja luoda uutta. Luovuus ja innovatiivisuus sekä intohimo ratkaista haasteita ovat kulmakiviä kehittymiselle niin arkipäivässä kuin tieteessä ja kulttuurissa.

CV

Jarin koulut ja työt

Olen käynyt useamman koulutuksen ja lopulta päätynyt kauppatieteiden tohtoriksi. Samalla tavalla urani on ollut monipuolinen. Minä olen saanut mahdollisuuden tehdä töitä erilaisissa tehtävissä ja ympäristöissä mukaan lukien hoitoala. Monipuolinen koulutus ja työura antavat mahdollisuuden ymmärtää ja arvostaa erilaisia ammatteja. Elämänkoulu on tuonut myös eteeni monenlaista ja kasvattanut ymmärtämään ihmisiä yksilöinä omine haasteineen. Yhteiskuntaa katson aluetaloustieteilijän ja arvioitsijan silmin. Olen saanut olla mukana useissa alueellisissa, kansallisissa sekä kansainvälisissä arviointi- ja kehittämistehtävissä hyödyntäen aluetaloustieteilijän taustaani. Lisää löydät taustani tästä linkistä: https://fi.linkedin.com/in/jariritsila

Jari Ritsilä

KTT, Dosentti